Aktualności

Uczniowie ZSG na Targach Edukacyjnych „ Akademia Wiedzy”

W dniu 10. 10. 2017 roku uczniowie klas: 4TH, 3cTŻ, 2TH, 2KT brali udział w Targach Edukacyjnych Akademia Wiedzy, które odbyły się w Centrum Kongresowym Opery Nova. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w  pokazach, prezentacjach, wykładach i warsztatach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów personalnych, mówców i praktyków. Na trzecim piętrze, obok sali Manru, miały swoje stoiska wystawowe wyższe uczelnie z Bydgoszczy, regionu i Polski. Najbardziej oblegane, głównie przez maturzystów, były stoiska z ofertą edukacyjną Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, Collegium Medicum z Bydgoszczy, Akademii Morskiej z Gdyni oraz Wojskowej Akademii Technicznej z Warszawy. Uczniowie mogli uzyskać informacje dotyczące kryteriów naboru na studia, poznać wachlarz kierunków, zasięgnąć rady oraz porozmawiać z profesjonalistami. Udział w warsztatach oraz zdobyte materiały promocyjne wyższych uczelni z pewnością pomogą naszym uczniom w planowaniu dalszej drogi kariery zawodowej i edukacyjnej.
Opiekunowie: Iwona Januszewska, Magdalena Czekajewska – Stańczyk, Joanna Nowicka i Sebastian Wagner.

Akcja wolontariacka „Światowy Dzień Walki z Głodem” 2017

W dniu 14.10.2017 roku na ternie miasta Bydgoszczy odbyła się akcja wolontariacka PCK „Światowy Dzień Walki z Głodem”. Wolontariuszki z klasy 1TH: Wiktoria Lewandowska i Julia Duch kwestowały i zbierały żywność dla potrzebujących w marketach „Piotr i Paweł” przy ul. Grzymały-Siedleckiego i Nakielskiej. Kampania walki z głodem jest okazją do uświadomienia lokalnej społeczności, że głód to nie tylko problem Afryki, ale także problem dziecka z sąsiedztwa, rówieśnika, syna lub córki. Dziękujemy wolontariuszkom za okazane serce i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka

Bydgoszcz zdrowa, wolna od nałogów III – Jak mnie przekonasz?

W dniu 12 października w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy odbył się finał powiatowego konkursu na multimedialną prezentację pt. „Bydgoszcz zdrowa i wolna od nałogów III – Jak mnie przekonasz?”, organizowany przez Powiatową i Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy oraz Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy. Wśród laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych znalazła się uczennica klasy 2bTG Weronika Wiącek, zajmując I miejsce, a II lokata przypadła Karolowi Sosnowskiemu z klasy 4aTG. Zadaniem konkursowiczów było zaprezentowanie tematyki związanej z rodzajem uzależnień i mechanizmami ich powstawania, czynnikami ograniczającymi ryzyko oraz wpływającymi na rozwój uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem szerzenia się zakażeń HIV. Ponadto prace konkursowe zawierały konsekwencje zdrowotne, społeczne i ekonomiczne wynikające ze złego stylu życia oraz przedstawiały alternatywne formy spędzania wolnego czasu jako sposób na walkę z uzależnieniami. Pierwszy etap (do 29.09.2017r.) polegał na przygotowaniu prezentacji multimedialnej dotyczącej uzależnień, drugi etap to przedstawienie przygotowanej pracy oraz wykazanie się znajomością przedstawianych zagadnień przed jury. Weronice i Karolowi serdecznie gratulujemy.
Opiekun: Katarzyna Waszkiewicz

Carving – rozwijamy się!

Dnia 9 października uczennice podczas zajęć dodatkowych uczyły się rzeźbić kwiaty w motywie tajskim w melonie. Dodatkowo utrwalaliśmy zdobyte umiejętności w zeszłym roku szkolnym powtarzając wykonanie róży w buraku oraz liści w cukinii. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do uczestnictwa w zajęciach. Kolejne warsztaty odbędą się dnia 20 listopada w  sali 106 o godzinie 16.40.
Opiekun Magdalena Czekajewska-Stańczyk

Dzień Nauczyciela 2017

Dnia 13 października 2017 roku obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie z klasy 2aKZ składali gronu pedagogicznemu i pracownikom szkoły życzenia oraz rozdawali przygotowane własnoręcznie laurki, a także częstowali przepysznymi ciasteczkami. Wszystkim pedagogom, doceniając ich trud i poświęcenie, życzymy satysfakcji i radości z pracy oraz wiele cierpliwości przy żmudnym „wlewaniu oleju” uczniom do głowy.
Organizatorzy: Ewa Gajdemska i Małgorzata Kunicka

Spotkanie wolontariackie „Dobro bez granic”

W dniu 12 października 2017 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy z okazji ogłoszonego przez Sejm Roku Świętego Brata Alberta odbyły się zajęcia pt. „Dobro bez granic”. Mottem spotkania były  słowa świętego: „…bądź dobry jak chleb…”. W spotkaniu uczestniczyła klasa 2cTG. Uczniowie wysłuchali prelekcji na temat czynienia dobra, pomagania innym i idei wolontariatu. Zaproszony gość siostra Magdalena ze zgromadzenia albertynek w Bydgoszczy opowiedziała o tym, jak A. Chmielowski stał się bratem Albertem, i w jaki sposób dzisiaj założone przez niego zgromadzenie kontynuuje dzieło pomocy innym. Następnie pani Mariola Burak, nauczyciel-bibliotekarz, a zarazem wolontariusz z hospicjum bł. księdza Jerzego Popiełuszki, zaprosiła uczniów do uczestniczenia w akcji „Pola nadziei”. Zapoznała także zebranych z pracą wolontariusza w hospicjum. Prowadząca spotkanie pani Małgorzata Tyczyńska opowiadała o idei dobra używając do tego symboliki chleba. Zebrana młodzież, przekonana, że pomagać można w różny sposób, postanowiła w najbliższym czasie zorganizować zbiórkę środków i dóbr materialnych, aby następnie przekazać je dla najbardziej potrzebujących.
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka

Skrzynka Kłopotów 2017

Wzorem lat ubiegłych w naszej szkole działa „Skrzynka kłopotów”. Zachęcamy wszystkich uczniów, żeby podzielili się z nami swoimi problemami.

  • Jeżeli przeżywasz trudności w relacji z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami;
  • jeżeli Twój problem zaczyna Cię coraz bardziej przygniatać;
  • jeżeli nie widzisz rozwiązania Twoich trudności,

napisz list lub krótką informację i wrzuć do „Skrzynki Kłopotów”. Pochylimy się nad Twoim problemem. Dla nas nie ma sytuacji bez wyjścia. Zrobimy wszystko, aby Tobie pomóc.

Warsztaty szkolne promują szkołę w środowisku lokalnym

Dnia 12 października 2017 roku warsztaty szkolne wykonały usługę cateringową z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spotkanie odbyło się w Kinoteatrze Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Podczas uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz medale i nagrody resortowe nauczycielom z województwa kujawsko- pomorskiego. Uczestnicy spotkania konsumowali nasze smakowite deserki, babeczki marchewkowe z lukrem pomarańczowym, torty kawowe i czekoladowe oraz inne wypieki. Wszystkie te wspaniałości przygotowali uczniowie z klas: 3aKZ, 4cTG, 2bKZ, 2bTG pod fachową opieką pani Ewy Gajdemskiej i Justyny Ormanowskiej. Profesjonalną obsługą popisali się uczniowie z klas: 1KT, 2KT i 3KH z nauczycielkami panią Aleksandrą Daszutą - Kosiak, Joanną Nowicką oraz Marzeną Lewandowską - Płachcińską. Gorące podziękowania kierujemy również do pani Hanny Kuklińskiej - Piątkowskiej-technologa produkcji, pani Katarzyny Kubery- koordynatora imprezy oraz pani kierownik warsztatów- Iwony Chojnackiej.

Akademia Wiedzy 2017

Dnia 10 października klasa 3cTG uczestniczyła w Targach Edukacyjnych Akademia Wiedzy w Centrum Kongresowym Opery Nova. Uczniowie wysłuchali dwóch wykładów: „Każdy ma swój warsztat pracy - narzędzia myślowe Edwarda de Bono” oraz „Coaching kariery w praktyce czyli jak wyznaczać i osiągnąć cele”. Wiedza zdobyta podczas targów z pewnością pomoże w planowaniu dalszej ścieżki kariery i rozwoju osobistego uczniów.
Opiekunowie: Magdalena Czekajewska-Stańczyk i Małgorzata Grynienko

Zajęcia terenowe w Ogrodzie Botanicznym

Dnia 9 października 2017 roku uczniowie klasy 3aTG uczestniczyli w zajęciach terenowych w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje on powierzchnię 2,33 ha. Od 1995 roku został poddany  szczególnej ochronie prawnej jako kompleksowy pomnik przyrody – Arboretum. Jest to najstarszy tego typu obiekt w  Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z historią ogrodu i jego misją związaną z ochroną walorów przyrodniczych i kulturowych. Ponadto mieli możliwość obejrzenia i rozpoznawania wybranych gatunków roślin jadalnych i trujących obcego oraz krajowego pochodzenia. Zachęcamy wszystkich uczniów do odwiedzenia tego urokliwego zakątka naszego miasta.
Opiekun: Katarzyna Waszkiewicz

Wizyt 994889