Aktualności

Aktualna lista uczestników praktyk zagranicznych

W niniejszym linku przedstawiamy aktualną listę osób biorących udział w programie „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” realizowanego w naszej szkole. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Koordynator projektu: J.Ormanowska

Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny ,,Fraszka”

Dnia 23 listopada 2016 roku 15 uczniów klas technikum wzięło udział w teście konkursowym VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego ,,Fraszka” organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej ,,Pokolenie”. Zadania testowe dotyczyły znajomości literatury, nauki o literaturze i nauki o języku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 marca 2017 roku. Uczestnikom dziękujemy za udział.
Koordynator konkursu: J.Tomaszewska

Zajęcia z języka niemieckiego branżowego

Dnia 1 grudnia 2016 roku o godz. 15.50 odbędą się w sali 7 pierwsze zajęcia z języka niemieckiego branżowego dla uczniów, którzy biorą udział w projekcie „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces”. Zapraszam osoby zakwalifikowane do wyjazdu w lutym 2017 roku. Obecność obowiązkowa.
Organizator: Ewa Jankowska

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

24 listopada 2016 roku w sali sesyjnej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych  naszego województwa otrzymali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.Miło nam poinformować, że wśród uhonorowanych znalazły się uczennice naszej szkoły: Karolina Stefańska (klasa 4aTG) i Paulina Stypczyńska (klasa 3TH). Dyplomy najlepszym uczniom wręczyli: Wojewoda Kujawsko-Pomorski pan Mikołaj Bogdanowicz i Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty pan Marek Gralik. Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.

Ruszyła IV edycja Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej

Miło nam poinformować, że uczennice naszej szkoły: Katarzyna Jaszak z klasy 3TH i Wiktoria Balcerzak z klasy 2TH pomyślnie przebrnęły etap szkolny IV edycji Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej organizowanej przez Uniwersytet Łódzki. Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych etapach. Opiekun: K.Rolle

IX Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej – etap szkolny

8 listopada 2016 roku odbył się szkolny etap IX Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Wzięło w nim udział 45 uczniów z klas hotelarskich. Test, z którym musieli się zmierzyć, zawierał 60 pytań jednokrotnego wyboru. Obejmował zagadnienia z organizacji pracy w hotelarstwie, marketingu usług hotelarskich, obsługi konsumenta, protokołu dyplomatycznego oraz wiedzy ogólnej o świecie hoteli. Najlepiej poradziły sobie z nim dwie uczennice Technikum Hotelarskiego, które zdobyły najwięcej  punktów:

Dominika Samsin kl. 4THN i Aleksandra Wańczura kl. 4 THN. Przed naszymi uczennicami przygotowania do etapu okręgowego, który odbędzie się 10 stycznia 2017r. w Bydgoszczy .Gratulujemy i życzymy powodzenia!

Przygotowanie do OWH:
Iwona Januszewska, Sebastian Wagner

Światowy Dzień Rzucania Palenia 2016

17 listopada 2016 roku młodzież klasy 3aTG uczestniczyła w obchodach ,,Światowego Dnia Rzucania Palenia” zorganizowanych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Bydgoszczy, Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Bydgoszczy oraz Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Tegoroczne spotkanie obejmowało wykład doktora nauk med. Tomasza Mierzwy z Centrum Onkologii w Bydgoszczy pt. „Dzień Rzucania Palenia - być może najważniejszy dzień w życiu”, w ramach którego młodzież zwiększyła swoją wiedzę dotyczącą profilaktyki nowotworów złośliwych związaną z wyeliminowaniem lub zmniejszeniem ekspozycji na czynniki ryzyka np. rzucenie palenia papierosów.

Ponadto uczniowie wysłuchali wykładu pana Andrzeja Olczyka ze Stowarzyszenia Wolontariuszy „Razem” pt. „Ryzyko zakażenia HIV, a używanie substancji psychoaktywnych”, w ramach którego zwiększyli swoją świadomość na temat wirusa HIV i samej choroby AIDS, do której częściej dochodzi wśród osób uzależnionych.

Opiekun: Katarzyna Waszkiewicz

Twoja krew, moje życie

Dnia 16 listopada 2016 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie pod hasłem „Twoja krew, moje życie” mające na celu rozpowszechnienie informacji dotyczących honorowego krwiodawstwa oraz rozbudzenie wrażliwości na drugiego człowieka, bezinteresowności i altruizmu wśród młodzieży. Warsztaty zostały przeprowadzone przez panią Lucynę Przybylińską z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy, które było fundatorem wręczonych podczas spotkania nagród i wyróżnień uczestnikom szkolnego konkursu plastycznego pod tym samym hasłem. Wśród konkursowych prac trzy pierwsze miejsca zostały przyznane: Aleksandrze Szymańskiej z klasy 1TH,Natalii Borowskiej z klasy 1aKZ,Paulinie Sztubie z klasy 4aTG. Wyróżnienia otrzymały: Kinga Wolska z klasy 1TH, Kinga Cyranowicz z klasy 3bTG oraz Marta Gerke z klasy 3bTG.Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.
Opiekunowie: Małgorzata Kunicka, Karolina Trybuchowicz, Katarzyna Waszkiewicz

VIII Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe "Stop agresji - tak kulturze"

18 listopada 2016 roku w szkole odbyły się VIII Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe "Stop agresji -tak kulturze". Celem imprezy jest integrowanie szkół województwa kujawsko-pomorskiego, promowanie młodzieży uzdolnionej artystycznie, inspirowanie twórczego działania i pogłębianie wiedzy o współczesnej kulturze. Tematem tegorocznego przeglądu była ,,Atrakcyjna Bydgoszcz”. Uczestniczyło w nim 7 szkół: Zespół Szkół Mechanicznych nr 2, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych, Zespół Szkół Drzewnych , Szkoła Edukacji Innowacyjnej, Zespół Szkół Gastronomicznych. Dziękujemy młodzieży i nauczycielom-paniom: Ewie Gajdemskiej, Justynie Ormanowskiej i Aleksandrze Daszucie-Kosiak za przygotowanie wspaniałego poczęstunku i posiłku dla uczestników imprezy. Całość gastronomiczną koordynowała pani kierownik warsztatów Iwona Chojnacka.
Program
Wyniki
Organizatorzy: Małgorzata Kunicka, SU ZSG

„Śniadanie daje moc” już po raz piąty

14 listopada uczniowie klas:1KT, 2KH oraz 3aKZ wraz z panią Grażyną Guczalską i Magdaleną Czekajewską-Stańczyk uczestniczyli w piątej edycji ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, która w Europie jest obchodzona jako „Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania”. Cała akcja została zorganizowana przez Szkołę Podstawową nr 8 w Zespole Szkół nr 8 w Bydgoszczy. W ramach cyklu zajęć z najmłodszymi uczniami starsi koledzy przeprowadzili krótką pogadankę na temat znaczenia  śniadania i jego wpływu na zdrowie. Po krótkiej prezentacji dzieci odpowiadały  na pytania, co podajemy na zdrowe śniadanie i jakich produktów należy unikać w codziennej diecie. Mali uczniowie wraz z przyszłymi kucharzami z naszej szkoły sporządzali piękne i kolorowe kanapki, sałatki owocowe, pyszne zdrowe soki, a także szaszłyki z owoców. Wspólnie spędzony czas to wspaniała nauka i zabawa, a przede wszystkim przygoda.
Opiekun: M. Czekajewska-Stańczyk

Wizyt 384516