Aktualności

Wolontariusze „Gastronomika” na Festynie Rodzinnym „Bądźmy razem” 2018

Dnia 26 maja 2018 roku w Myślęcinku odbył się Festyn Rodzinny „ Bądźmy razem” organizowany przez Bydgoski Caritas. W organizacji wydarzenia uczestniczyli wolontariusze z klasy 2TH: Kinga Wolska, z klasy 1aBS: Agnieszka Najdowska, Natalia Marcinkiewicz, Izabela Niedzielska, z klasy 1bTŻ: Wiktoria Załęska, Natalia Wesołowska, Weronika Zamaro, Dominika Jabłonka, z  klasy 2bTG Wiktoria Sypniewska, Agata Wilczyńska, Paulina Urban. Uczennice umilały czas dzieciom prowadząc zajęcia plastyczne, ruchowe, warsztaty twórcze, zabawy z chustą KLANZA. Dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas.
Opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka

IX edycja rajdu Pucharu Moto Bydgoszcz 2018

Dnia 25 maja 2018 roku w Bydgoszczy odbyła się IX edycja rajdu Pucharu Moto Bydgoszcz 2018.

Wolontariuszki z klasy 1TH Julia Duch i Daria Szafrańska pomagały w montowaniu namiotów, flag reklamowych i banerów miasta Bydgoszcz. Podczas rajdu wystawiono ponad 20 zabytkowych pojazdów. Była również możliwość zapoznania się z pracą „Motoambulansu” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Policji i Inspekcji Transportu Drogowego.

Dziękujemy wolontariuszkom za poświęcony czas.
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariat: Małgorzata Kunicka

Promocja szkoły w gimnazjum

W dniu 23 maja 2018 roku uczniowie klasy 1KT: Wiktoria Lewandowska, Lucyna Żarczyńska i Jakub Piernik wraz z nauczycielami – panią Marzeną Płachcińską i Małgorzatą Grynienko - brali udział w projekcie zawodoznawczym pt. „Pasja – najlepszy pomysł na zawód” w Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy. Młodzież zaprezentowała pokaz synchronizacji kelnerskiej i odpowiadała na pytania gimnazjalistów na temat naszej szkoły. Natomiast nauczyciele przedstawili prezentacje multimedialne na temat racjonalnego żywienia i savoir – vivre’u. Chętni uczniowie mieli okazję obejrzenia pokazu składania serwetek. Dziękujemy uczniom za godne promowanie i reprezentowanie szkoły!
Opieka: Marzena Płachcińska i Małgorzata Grynienko

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”-warsztaty profilaktyczne

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie pierwszych klas wzięli udział w warsztatach „ARS, czyli jak dbać o miłość?”  Spotkanie poprowadziły uczennice z klasy 2bTG Weronika Wiącek i Anna Delatowska.

Warsztaty miały na celu wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich przyszłego potomstwa, spowodowane zwłaszcza używaniem substancji psychoaktywnych, jak również alkoholu, narkotyków i papierosów.

Tytuł programu nawiązuje do łacińskiego słowa ars, czyli sztuka. Treściowo wiąże się z założeniem, że budowanie, rozwój i trwanie wzajemnych relacji miłości jest swoistą sztuką, która wymaga działania, umiejętności i dojrzałości. O miłość trzeba dbać, co wymusza zdobycie pewnych umiejętności (sztuki), w tym przede wszystkim dojrzałego i bezpiecznego stylu życia bez nałogów.

Treści programu podzielone zostały na 3 grupy:

Ars vivendi – sztuka życia; to rozważania dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na zewnętrzny kryzys miłości-skracają życie i zabierają zdrowie.

Ars amandi – sztuka kochania; to rozważania na temat sposobu używania substancji psychoaktywnych, które zakłócą rozwój miłości między ludźmi.

Ars generandi – sztuka rodzenia; to analiza dotycząca zakłócenia procesu generacji na skutek używania substancji psychoaktywnych.

Grupą docelową programu są młode kobiety, chociaż program ma charakter koedukacyjny, dlatego wiedza, postawy i zachowania mężczyzn mają znaczenie z punktu widzenia zdrowia kobiet.

Styl życia kobiet wpływa na ich potomstwo. Jeżeli kobiety w wieku prokreacyjnym nadużywają alkoholu, palą tytoń, czy używają narkotyków (zwłaszcza marihuany), szanse na to, że one same i ich dzieci będą zdrowe i długowieczne, znacznie maleją.

W całym programie używany termin „miłość” odnosi się do miłości w pełni osobowej, w której stajemy się darem dla drugiego człowieka, darem mającym dbać o zdrowie i życie we wszystkich jego wymiarach (w tym bez nałogów).

Opiekunowie: Katarzyna Waszkiewicz i Małgorzata Kunicka

Łączy nas krew, która ratuje życie(2)

Dnia 17 maja 2018 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Uczniowie mogli się zapoznać z procesem pobierania krwi, jej konserwacji oraz warunkami przechowywania. Dowiedzieli się też jakie kryteria trzeba spełnić, aby zostać krwiodawcą. Warsztaty uświadomiły młodzieży, że niewielkim kosztem, pokonując swoje obawy i uprzedzenia, można przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.Opiekun: Katarzyna Waszkiewicz

Wyniki konkursu na plakat „Najpiękniejsze regiony Rosji”

Dnia 18 maja 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na plakat „Najpiękniejsze regiony Rosji”. Uczestnicy zaprezentowali plakaty przedstawiające najciekawsze zakątki Rosji związane z jej przyrodą, kulturą i architekturą. Jury w składzie: Wojciech Romiński (kl. 3cTŻ), Anna Synakiewicz (kl. 3cTŻ), Kacper Maćkowski (kl. 3cTŻ) oceniało oryginalność i pomysłowość, sposób wykonania, formę estetyczną plakatu oraz sposób dotarcia do odbiorcy. Pierwsze miejsce zajęła Lucyna Żarczyńska (kl. 1KT), drugie - Ada Cichaczewska i Paulina Balcer (kl. 3KH), trzecie - Weronika Szablewska (kl. 2KT). Zwycięzcom gratulujemy!
Organizator: Anna Treichel

Szkolenie z wiedzy o winie dla hotelarzy

W dniu 9 maja 2018 roku 13 uczniów z klasy 3 KH uczestniczyło w szkoleniu z zakresu podstawowej wiedzy o winie. Warsztaty odbywały się w Hotelu "Słoneczny Młyn” w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone były przez sommeliera pana Rafała Buszkiewicza. Miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi konsumenta. Każdy uczestnik - oprócz informacji teoretycznych - miał możliwość doboru, prezentacji, dekantowania i serwowania wina.Po zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu.
Organizator: Iwona Januszewska

Kapsuła czasu

W dniu 17 maja odbyła się przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości wraz z zakopaniem „Kapsuły czasu”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz, dziennikarze i liczne delegacje szkolne z całego regionu. Naszą szkołę reprezentowały Marta Korcz (2TH) i Julia Duch (1TH).Uroczystości przewodniczył wojewoda kujawsko- pomorski Mikołaj Bogdanowicz.  W zakopanej „Kapsule czasu” znalazło się też przesłanie do nieznanych- przyszłych pokoleń napisane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Małgorzaty Kosmowskiej. Następnie zebrana młodzież zwiedzała Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Opiekun: Piotr Jasiński

Warsztaty BBO

Dnia 14 maja 2018 roku w sali konferencyjnej w Przystani Bydgoszcz odbyły się warsztaty dla SU szkół ponadgimnazjalnych dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Na spotkaniu przedstawiono możliwości zgłaszania pomysłów i przykłady inwestycji w ramach BBO. Naszą szkołę reprezentowały przedstawicielki SU ZSG Kinga Wolska i Julia Ulrich z klasy 2TH.

Opiekun SU: Małgorzata Kunicka

Szkolny etap konkursu historycznego „NIEPODLEGŁA POLSKA”

Dnia 10 maja 2018 roku odbył się I etap konkursu historycznego  „NIEPODLEGŁA POLSKA. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości”. Konkurs organizuje Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki. Ma on na celu rozbudzenie zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów regionu kujawsko-pomorskiego. Do finału, który przeprowadzony zostanie 24 maja w czasie Bydgoskiego Festiwalu Nauki, zakwalifikowali się: Miłosz Radzik (1aBS), Julia Duch (1TH) i Kamil Rutkowski (1aBS). Gratulujemy wszystkim uczestnikom ogromnej wiedzy!
Organizatorzy: Agnieszka Walkowiak i Piotr Jasiński

Wizyt 789616