Rusza „Akcja kwalifikacja 2” (3)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęcia przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe T.12  prosimy o składanie do 24 października 2018 roku w sekretariacie do spraw uczniów wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Formularze są dostępne na stronie internetowej szkoły.
Komisja Rekrutacyjna 26 października 2018 roku przedstawi listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w zajęciach wraz z listą rezerwową
Zajęcia będą prowadzone w listopadzie i grudniu 2018 roku

 

Akcja kwalifikacja 2

Regulamin naboru - uczeń
Regulamin naboru - nauczyciel
Formularz zgłoszeniowy - uczeń
Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel

Wizyt 870607