Spotkanie trójek klas pierwszych z Radą Samorządu Uczniowskiego

13.09.2018 roku w auli młodzieżowej odbyło się spotkanie trójek klas pierwszych z Radą SU. Omówiono dokumenty szkoły ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków ucznia, regulamin ZSG oraz statut szkoły. Przewodniczący poszczególnych sekcji zachęcali do pracy w Radzie SU. Pani Opiekun SU omówiła otrzęsiny klas pierwszych.

Organizatorzy: Małgorzata Kunicka i Rada SU

Spotkanie trójek klas z panią dyrektor

19.09.2018 roku w auli młodzieżowej odbyło się spotkanie trójek klasowych z panią dyrektor Joanną Kowalską. Na spotkaniu przedstawiciele klas wybrali nową Radę SU, która następnie omówiła harmonogram imprez szkolnych i planowanych konkursów w roku szkolnym 2018/19. Pani dyrektor zaprezentowała program profilaktyczno – wychowawczy szkoły. Pani Opiekun SU przedstawiła działania Szkolnego Klubu Wolontariatu i poinformowała o monitoringu w szkole. Przewodnicząca SU przedstawiła działania związane z obchodami Dnia Nauczyciela w naszej szkole.

Organizatorzy: Małgorzata Kunicka i Rada SU

Spotkanie Rady SU

07.09.2018 roku w auli młodzieżowej odbyło się spotkanie Rady SU. Na spotkaniu przedstawiciele Rady SU omówili plan pracy samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2018/19. Zaopiniowali terminarz dni wolnych w szkole i opracowali dyżury SU.

Organizatorzy: Małgorzata Kunicka i Rada SU

Podkategorie

Wizyt 870614