Wychowawcy klas

Lp.

Wychowawcy

Klasa

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Zawód: TECHNIK HOTELARSTWA

1.

Magdalena Łabuś

I TH

2.

Joanna Mirońska

II TH

3.

Sebastian Wagner

 III TH

4.

Magdalena Hellak

IV TH

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

5.

Piotr Jasiński

I a TŻ

6.

Małgorzata Klimbej

I b TŻ

7.

Anna Firchów

I c TŻ

8.

Dorota Stanny

II a TŻ

9.

Anna Borowicz

II b TŻ

10.

Grażyna Mrotek

II c TŻ

11. Katarzyna Filipiak-Futyma

III a TŻ

12.

Karolina Trybuchowicz

III b TŻ

13.

Mariola Ruge

III c TŻ

14.

Hanna Kuklińska-Piątkowska

IV a TŻ

15.

Agnieszka Walkowiak

IV b TŻ

16.

Marta Jurgońska

IV c TŻ

Zawód: TECHNIK KELNER-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 17.

Marzena Płachcińska

I KH

18.

Anna Treichel

II KT

19.

Joanna Nowicka

III KT

20.

Maciej Brzeźniak

IV KH

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8 GASTRONOMICZNA

21.

Wojciech Sowiński

I a B

22.

Stanisław Rabiej

II a B

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

Zawód: KUCHARZ

23.

Ewa Gajdemska

III a ZSZ

24.

Magdalena Czekajewska-Stańczyk

III b ZSZ

Wizyt 870631