Wychowawcy klas

Lp.

Wychowawcy

Klasa

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Zawód: TECHNIK HOTELARSTWA

1.

Joanna Mirońska

I THN

2.

Sebastian Wagner

II TH

3.

Maciej Brzeźniak

 III KH

4.

Magdalena Hellak

III TH

5.

Halina Palusiak-Kotlarz

IV TH

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

6.

Dorota Stanny

I a TŻ

7.

Anna Borowicz

I b TŻ

8.

Grażyna Mrotek

I c TŻ

9.

Katarzyna Filipiak-Futyma

II a TŻ

10.

Karolina Trybuchowicz

II b TŻ

11.

Mariola Ruge

II c TŻ

12. Hanna Kuklińska-Piątkowska

III a TŻ

13.

Agnieszka Walkowiak

III b TŻ

14.

(Informacja w szkole)

III c TŻ

15.

Joanna Kozińska

IV a TŻ

16.

Katarzyna Tomczak

IV b TŻ

17.

Joanna Tomaszewska

IV c TŻ

Zawód: TECHNIK KELNER-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 18.

Joanna Nowicka

II KT

19.

Anna Treichel

I KT

20.

Aleksandra Daszuta-Kosiak

IV KT

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 8 GASTRONOMICZNA

 21.

Stanisław Rabiej

I a B

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

Zawód: KUCHARZ

22.

Ewa Gajdemska

II a ZSZ

23.

Magdalena Czekajewska-Stańczyk

II b ZSZ

24.

Krzysztof Szczepaniak

III a ZSZ

Wizyt 740700