Aktualności

Powitanie klas pierwszych

Dnia 29.09.2016r.odbyły się w naszej szkole otrzęsiny klas pierwszych. Młodzież w ich trakcie fantastycznie się integrowała i bawiła. Pierwszoklasiści aktywnie uczestniczyli w konkursach zorganizowanych przez starszych kolegów i koleżanki. W tym roku zwyciężyły klasy 1aTG i 1bKZ. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w zabawie i stworzenie sympatycznej atmosfery. Organizatorzy: Małgorzata Kunicka, Samorząd Uczniowski, klasa 2KH i 2TH.

Spotkanie wolontariuszy klas pierwszych

Dnia 27.09.2016r. odbyło się spotkanie wolontariuszy z klas pierwszych, na którym omówiona była działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu. Opiekunki wolontariatu omówiły kodeks wolontariusza, zasady współpracy  oraz przedstawiły tegoroczne jak i zeszłoroczne akcje, w których brali udział nasi wolontariusze.
Organizatorzy: Małgorzata Kunicka i Katarzyna Waszkiewicz

Uwaga! Całoroczne konkursy szkolne już wkrótce!

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych do wzięcia udziału w dwóch całorocznych szkolnych konkursach kulinarnych:,, Tradycyjnie i smacznie w moim domu” oraz ,,Mam pomysł na…”. Więcej informacji znaleźć można w zakładce Konkursy/ Olimpiady. Organizatorzy: nauczyciele przedmiotów zawodowych

Test z języka niemieckiego w ramach rekrutacji na praktyki w Niemczech

Dnia 07.10.2016 roku o godz. 14.00 odbędzie się w sali 13 test z języka niemieckiego dla uczniów zainteresowanych praktykami zagranicznymi w ramach projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” finansowanego z  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Organizator: Ewa Jankowska

Akcja wolontariacka „Podziel się posiłkiem"

23. i 24.09.2016r. w marketach Biedronka przy ul. Solskiego i Powstańców Wlkp. uczniowie z klasy 3TH: Roma Świerblewska, Katarzyna Jaszak, Mateusz Kabaciński, z klasy 1TH: Żaklina Jasińska, Kinga Wolska, z klasy 2aTG: Justyna Jędrzejewska, Oliwia Kosioł, Angelika Gołata, z klasy 2aKZ: Emila Sikora, Agnieszka Hoppe uczestniczyli  w zbiórce żywności „Podziel się posiłkiem”. Zadaniem wolontariuszy było rozdawanie ulotek informacyjnych o celu akcji i zbieranie artykułów do oznakowanych koszy ustawionych w pobliżu kas. Zebrana żywność zostanie przekazana organizacjom i instytucjom zajmującym się dożywianiem dzieci. Wolontariuszom dziękujemy za okazane serce i  poświęcony czas. Opiekun wolontariuszy: Małgorzata Kunicka

Wizyt 307780