Dyrekcja


DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BYDGOSZCZY

 

Dyrektor szkoły:  DANUTA GACZKOWSKA
 
Wicedyrektorzy: JOANNA DYRKA
JOANNA KOWALSKA
 
 
Kierownik Warsztatów Szkolnych:  IWONA CHOJNACKA
 

 

 

Wizyt 1088804