Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkól Gastronomicznych w Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019

 

Przewodniczący                     - Magdalena Mikulska-Pastewska 

Z-ca Przewodniczącego          - Anna Kawalerska

Sekretarz                             - Beata Banasiak

Skarbnik                               - Małgorzata Bittner

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący                    - Agnieszka Moskaluk

Członek                               - Katarzyna Mieszkowska

Członek                               - Monika Kaczmarek

Wizyt 870616