Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/17

Przewodniczący : Michał Staszewski 4 KEL
Z-ca przewodniczącego: Mateusz Kabaciński 3 THN

Rzecznik praw i godności ucznia: Aylin Demirer 3BTŻ
Z-ca : Mateusz Zabłocki 4 KEL

Przewodniczący sekcji Kulturalno -oświatowej : Katarzyna Jaszak 3THN
Z-ca: Roma Świerblewska 3THN
członkowie:  Anna Wojtecka 3THN, Nicole Borowicz 3THN, Paulina Stypczyńska 3THN, Weronika Wiącek 1bTŻ, Sylwia Such 1THN, Kinga Makowska 1THN

Przewodniczący Sekcji Sportowej: Patrycja Drożdżyńska 3BTŻ
Z-ca Sekcji Sportowej: Sebastian Muszyński 2AKZ

Członkowie: Karolina Owczarzak 1TH

Skarbnik: Aleksandra Baranowska 2bTG

Sekretarz: Ewelina Czarnowska 3A KZ

Przewodniczący sekcji fotograficznej: Dominika Kolada 4A TŻ
Z-ca: Ilona Kunicka 2CTŻ

Przewodniczący sekcji nagłaśniającej: Alex Ptasznik 3ATG
Z-ca: Hubert Sikorski 3A TG
Członkowie: Jakub Kowalczyk 3AKZ,Tomasz Grzybowski 2AKZ , Kacper Zwierzychowski 2KH, Karol Sosnowski 3aTG, Mateusz Chyliński 2KH, Oskar Zawada 2aKZ, Klaudia Gibaszek 1ATŻ, Klaudia Rezler 1aTŻ, Kamila Płotka 1aTŻ, Natalia Kopczyk 1aTŻ

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Małgorzata Kunicka

Wizyt 558743