Szkolenie młodzieżowych liderów zdrowia

07.12.2015 roku przedstawicielki Rady Samorządu Uczniowskiego: Aylin Demirer i Patrycja Drożdżyńska z klasy 2bTŻ uczestniczyły w szkoleniu organizowanym w ramach profilaktyki HIV/ AIDS organizowanym przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Dziewczęta zapoznały się z podstawową wiedzą na temat wirusa oraz nabyły umiejętność prowadzenia działalności edukacyjno-profilaktycznej wśród grup rówieśniczych.
Opiekun: Małgorzata Kunicka

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy

27.10.2015 roku w ZSG w Bydgoszczy przeprowadzono wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy

Oto wyniki:

Uprawnionych do głosowania 632 osoby z 24 klas

Głosowało 480 uczniów szkoły (75,94%)

Głosy ważne na kandydatów 456 (95%)

Głosy nieważne – 24 (5%)

Uczniowie nieobecni w dniu głosowania – 152 (24,05%)

Kandydatki uzyskały następujące wyniki:

Kinga Cyranowicz z 2bTŻ uzyskała 256 głosów (53,33%)

Marta Szymczak z 1THN uzyskała 113 głosów (23,54%)

Wiktoria Balcerzak z 1THN uzyskała 87 głosów (18,12%)

 

Komisja w składzie:

  1. Opiekun SU – mgr Małgorzata Kunicka
  2. Sekretarz Rady SU – Ewelina Czarnowska 2aKZ
  3. Dyżurni SU – Hubert Ciesielski, Kacper Manowski 4cTG

Szkolenie „ Mówienie bez słów”

Dnia 15 października 2015 r. na terenie kampusu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy odbyły się warsztaty „Mówienie bez słów. Komunikacja niewerbalna w kontekście międzykulturowym.” Poprowadził je doktor Patryk Wawrzyński, który był jurorem  Turnieju Debat Oksfordzkich organizowanym przez Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Bydgoszczy. W szkoleniu uczestniczyły uczennice klasy 3TH: Marta Gołębiowska, Klaudia Bonk, Klaudia Długi, Magdalena Zawiła.
Opiekun grupy: Małgorzata Kunicka

Warsztaty SKP „BORPA” pod hasłem „Dobre maniery”

19.05.2015 roku  w auli młodzieżowej SKP „BORPA” zorganizował warsztaty „Dobre maniery”. Uczestniczyły w nich klasy: 2THN, 1aKZ, 1KT, 1cTG. Młodzież Klubu przygotowała prezentację na temat zasad savoir – vivre, zaprezentowała i omówiła scenki sytuacyjne z życia codziennego, jak: rozmowę przez telefon, ustępowanie miejsca w autobusie, zachowanie się w restauracji, pokazywanie palcem, odzywanie się do nauczycieli. Pod koniec warsztatów uczestnicy odpowiadali na pytania testowe, które sprawdzały wiedzę o dobrych manierach, zdobytą podczas prezentacji. Uczniowie, którzy odpowiedzieli prawidłowo na pytania, otrzymali słodkie niespodzianki.
Warsztaty prowadzili: Milena Lewandowska, Ewa Gizińska, Dominika Kolada i Jakub Gnap.
Organizator: Małgorzata Kunicka

Wyniki wyborów Przewodniczącego SU ZSG w Bydgoszczy

12.10.2015 roku w szkole przeprowadzono wybory Przewodniczącego SU ZSG w Bydgoszczy

Oto wyniki:

Uprawnionych do głosowania 632 osoby z 24 klas

Głosowało 506 uczniów szkoły (80,5%)

Głosy ważne na kandydatów 486 (76,9%)

Głosy nieważne – 20 (3,15%)

Uczniowie nieobecni w dniu głosowania – 126 (19,9%)

Michał Staszewski z 3kel uzyskał 229 głosów (45,25%)

Mateusz Kabaciński z 2THN uzyskał 106 głosów (20,95%)

Aylin Demirer z 2bTŻ uzyskała 101 głosów (19,95%)

Natalia Goldmann z 2bTŻ uzyskała 50 głosów (9,9%)

Przewodniczącym SU ZSG w Bydgoszczy został Michał Staszewski, uczeń klasy 3kel.

 

Komisja w składzie:

  1. Opiekun SU – mgr Małgorzata Kunicka
  2. Przewodnicząca SU – Sara Fodrowska 4cTG
  3. Rzecznik praw i obowiązków ucznia – Maria Damska 4cTG
  4. Dyżurni SU – Anita Mazurkiewicz, Krzysztof Krzyżaniak 4bTG

SKP „BORPA” w galerii BWA

14.05.2015 roku Szkolny Klub Profilaktyki „BORPA” uczestniczył w zajęciach artystyczno –filmowych w galerii BWA w Bydgoszczy. Uczestnicy Klubu obejrzeli wystawę monograficzną prac Ryszarda Wieteckiego  pt.”Obrazy” oraz wernisaż – trzeciej edycji festiwalu „Synteza sztuk”,   a następnie, inspirując się jednym z obrazów, stworzyli swoje dzieła sztuki.
Organizator: Małgorzata Kunicka

Dzień Chłopaka w naszej szkole

Z okazji Dnia Chłopaka życzymy wszystkim kolegom samych szczęśliwych dni w życiu, uśmiechu na twarzy, słonecznych promyków w pochmurne dni, lata zimą i wiosny jesienią. To o czym marzycie , by Wasze było, a czego pragniecie, by się spełniło. Dziewczęta ZSG

Dnia 30.09.2015 r. dyżurujące uczennice z  klasy 4aTŻ dotarły do chłopców, aby złożyć im życzenia i rozdać drobne upominki przygotowane przez  Samorząd Uczniowski ZSG.
Organizatorzy: Małgorzata Kunicka i Samorząd Uczniowski ZSG

Szkolny Klub Profilaktyki „BORPA” w galerii BWA

26.03.2015r. SKP „BORPA” uczestniczył  w zajęciach artystyczno  - filmowych w galerii BWA. Uczestnicy zajęć obejrzeli wystawę: Kontekst Marcina Berdyszaka, Patrika Kovaĉovskẏego, projektowali wymarzoną kamienicę, opowiadali jej historię. Podczas zajęć filmowali swoje działania.
Organizator
Małgorzata Kunicka

Podkategorie

Wizyt 426692